Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa, jak California Prune Board wykorzystuje i chroni informacje trafiające do California Prune Board, kiedy korzystają Państwo z tej strony internetowej.

California Prune Board przykłada wielką uwagę do zapewnienia ochrony prywatności twoich danych. Jeżeli podczas korzystania z tej strony prosimy o dostarczenie pewnych informacji, na podstawie których można Państwa zidentyfikować, mogą Państwo mieć pewność, że zostaną one wykorzystane wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem.

California Prune Board może w każdym czasie zmieniać tę politykę poprzez aktualizację strony. Zapraszamy do sprawdzania niniejszej strony od czasu do czasu, by się upewnić, czy są Państwo zadowoleni ze wszystkich zmian. Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Jakie informacje gromadzimy

Możemy gromadzić następujące informacje:

·       imię i nazwisko

·       dane kontaktowe w tym adres poczty elektronicznej

·      informacje demograficzne takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania

·      inne informacje, które są istotne w badaniach klientów i ofertach

Co robimy z zebranymi informacjami

Potrzebujemy tych informacji, by zrozumieć Państwa potrzeby i dostarczać Państwu lepszą obsługę, w szczególności z następujących powodów:

·      Prowadzimy wewnętrzną ewidencję danych.

·      Możemy wykorzystać informacje, by poprawić nasze produkty i usługi.

·      Możemy okresowo wysyłać na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej promocyjne maile informujące o nowych produktach, ofertach specjalnych lub inne informacje, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa ciekawe.

·      Możemy również wykorzystać Państwa dane i skontaktować się z Państwem, by przeprowadzić badania rynku. Możemy skontaktować się przez e-mail, telefon, faks lub pocztą. Możemy wykorzystać dane również do dostosowania strony internetowej zgodnie z Państwa zainteresowaniami.

Bezpieczeństwo

Przykładamy wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych. Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do nich lub ich ujawnieniu, zastosowaliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, by zabezpieczyć informacje, które gromadzimy online.

Linki do innych stron internetowych

Nasz strona internetowa może zawierać linki do innych interesujących stron internetowych. Jednak, jeżeli skorzystają Państwo z linka i opuszczą naszą stronę, prosimy pamiętać, że nie mamy kontroli nad innymi stronami. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i przestrzeganie prywatności jakichkolwiek informacji, które Państwo podają podczas wizyty na innych stronach, które nie posiadają polityki prywatności. Należy zachować ostrożność i czytać polityki prywatności mające zastosowanie na danych stronach.

Kontrola Państwa danych osobowych

Mogą Państwo ograniczyć gromadzenie lub wykorzystywanie Państwa danych osobowych w następujący sposób:

·       kiedy są Państwo proszeni o wypełnienie formularza na stronie internetowej, prosimy poszukać pola, na które należy kliknąć, by dać do zrozumienia, iż nie chcą Państwo, by ktoś wykorzystał te informacje bezpośrednio do celów marketingowych

·       jeżeli wcześniej wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z Państwa danych bezpośrednio do celów marketingowych mogą Państwo w dowolnej chwili zmienić zdanie i napisać do nas lub wysłać e-mail na adres: info@cpbeurope.eu.com

Podanie danych jest dobrowolne.

Nie będziemy sprzedawali, rozpowszechniali ani udostępniali Państwa danych osobowych, za wyjątkiem Państwa zgody lub jeżeli zostaniemy do tego zobowiązani prawem. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu przesyłania Państwo informacji promocyjnych o innych podmiotach, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące, jeżeli Państwo wyrażą takie życzenie.

Na mocy Ustawy w sprawie ochrony danych osobowych z 1998 r. mogą Państwo zwrócić się do nas o informację, jakie Państwa dane osobowe posiadamy. Jeżeli życzą sobie Państwo kopii danych, które przechowujemy, prosimy na pisać na adres: California Prune Board, Innovation Centre, Market Harborough, LE16 7WB. Mają Państwo prawo do zmiany, aktualizacji lub żądania usunięcia danych przetwarzanych przez California Prune Board. Jeżeli uznają Państwo, że którekolwiek informacje, które przechowujemy na Państwa temat, są błędne lub niekompletne, prosimy jak najszybciej do nas napisać lub przysłać e-mail na adres podany powyżej. Szybko skorygujemy wszelkie błędne informacje.

California Prune Board przetwarza udostępnione przez Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Wielkiej Brytanii. Zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej prawem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest prawo kraju, w którym siedzibę ma administrator danych osobowych.