Materiały znajdujące się na tej stronie mają zapewnić wsparcie rynkowe oraz wspomóc rozwój kategorii śliwki kalifornijskiej na całym świecie. Te i inne zasoby mają na celu pomóc w wyborze suszonych śliwek właśnie z Kalifornii.